ELVELANGS langs Akerselva i Oslo – 21. september 2006


var med på tilstelningen Elvelangs, som ble arrangert 21. september 2006.
Over 30.000 fulgte Akerselva fra Kjelsås og ned mot byen.
Langs ruten var det mange artister som framførte sine kunster.
Nede på Vaterland ved Riverside var det laget en scene for forskjellige danse- og sanginnslag.


All photo: Knut Buer© - JKKLstudio.com

TOP